Scroll to top
Geri

Kalite Politikamız

Scroll

01. Intro

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Kuruluşumuz iç ve dış bağlamları göz önünde bulundurarak; yasal şartlar, müşteri şartları ve beklentileri kapsamında ‘’ Kendi Tesisinde Ambalajlanmış Doğal Kaynak Suyu Üretimi ve Satışı ‘’ gerçekleştirmektedir.

Firmamızda, yöneticilerimiz ve tüm personelimiz için mutlak öncelik, kaliteli, gıda güvenliğine ve helal gıda güvence sistemine uygun, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine zararlı etkisi olmadan mümkün olan en yüksek standartta hijyenik, ambalajlanmış doğal kaynak suyu dolumu yapmak ve müşterilerine güvenilir bir ürün/hizmet sunmaktır.

Firmamız kendi tesisimizde ambalajlanmış doğal kaynak suyu üretimi ve satışı aşamalarında;

 • Türk gıda kodeksine ve uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini ve çözüm ortaklarını da aynı felsefe ile yönetilen şirketler arasından seçmeye özen göstermek,
 • ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi, helal gıda güvence sistemi, ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi ve 18001 OHSAS iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şartlarını uygulamak, sistemleri sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak helal ürünler üretmek ve müşterilerine sunmak,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı, en iyi şekilde karşılamak helal, kaliteli ve hijyenik ürün sunmak,
 • Müşteri memnuniyetine önem ve öncelik vermek, müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çalışmak,
 • Çalışanlarının düzenli ve sürekli eğitimlerle kendilerini geliştirmelerini sağlamak,
 • Uygunluk yükümlülükleri şartları ile Entegre yönetim sistemi şartlarına uyarak, Entegre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Dolum, depolama ve ürün sevkiyatının tam hijyenik şartlara uygun ortamda gerçekleşmesi taahhüdünü sürdürmek,
 • Entegre yönetim sistemi standartlarının sürekliliğini sağlamak için hedef ve planlarımızı kesintisiz uygulamak,
 • Ürünün dolumu, depolanması ve sevkiyat zincirinin her aşamasını kontrol altında tutarak, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,
 • Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin her zaman yüksek standartlarda olması için değişen teknolojileri, iletişim araçlarını ve işletme kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak,
 • Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve oluşan atıkların uygun yöntemlerle uzaklaştırılmasını sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü çevresel tedbirleri almak,
 • Hizmetlerimiz süresince doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılmasını sağlamak,
 • Toprağa, suya, havaya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak,
 • Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak,
 • Meslek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar (hıv/aıds) iş sağlığı ve güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu tedbirler almak,
 • Çalışanlarımızın sağlığını, iş güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak,
 • Her yıl hedeflerini bir üst seviyeye taşımak,
 • Önce insan felsefesinden hareketle; etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen Entegre yönetim sistemimizle sadece tehlike, risk ve tehditleri önlemek değil bunları fırsata çevirebilmek

GENEL MÜDÜR

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir